Laatste Nieuws

Albemarle biedt nieuwe buren duurzame oplossingen…gemeente geeft (nog) niet thuis


Goedkope verwarming met restwarmte, slim en schoon vervoer over water en meer groen tussen bewoners en bedrijf.

De gemeente Amsterdam laat grote kansen onbenut voor de verduurzaming van Amsterdam. Zo wil Amsterdam goedkope restwarmte van Albemarle, die toch al wordt opgewekt, niet gebruiken voor de verwarming van de woningen van het nieuw te bouwen Hamerkwartier in Amsterdam-Noord en blijft een voorstel om jaarlijks 5.000 transportbewegingen door de nieuwe wijk te vervangen door schoon vervoer over water op de plank liggen. Op zijn minst merkwaardig in een tijd waarin energiekosten, klimaatcrisis en goede planning van verkeer essentieel zijn voor het welzijn.

Albemarle dat hoogwaardige katalysatoren maakt in Amsterdam-Noord, heeft 24 uur per dag restwarmte beschikbaar. Hiermee kunnen álle woningen van het toekomstig Hamerkwartier worden verwarmd. Het warmtesysteem is bewezen, eenvoudig en betrouwbaar. De goed geïsoleerde toekomstige nieuwbouwwoningen van het Hamerkwartier, op een steenworp van Albemarle, zijn uitermate geschikt voor de inzet van deze restwarmte. Albemarle biedt deze warmte bovendien goedkoop, namelijk kostenneutraal, aan. Een win-win voor gemeente, bewoners en Albemarle. Precies in een tijd waarin (betaalbare) energievoorziening onder ongekende druk staat.

Vlak na het begin van de oorlog in de Oekraïne kreeg Albemarle van wethouder Van Doorninck de vraag om mee te denken over de mogelijkheden om het energieverbruik in de stad terug te dringen. Dat sprak ons direct aan. We hebben per kerende post als antwoord gegeven dat we graag toewerken naar integratie van energiesystemen van industrie en stad. Ons voorstel voor het gebruik van restwarmte door het Hamerkwartier is hier de invulling van.

De gemeente laat in haar warmteplannen echter geen ruimte voor de levering van restwarmte en laat deze warmte liever in het IJ lopen. Het lijkt wel de omgekeerde wereld: Albemarle diende bezwaar in op dit besluit en lichtte haar standpunt op 29 september toe aan de bezwaarcommissie van de gemeente. Op dit moment zijn wij in afwachting van het advies en een hernieuwd raadsbesluit. Wij roepen de gemeente op durf en lef te tonen om logische en duurzame keuzes te maken voor de toekomstige bewoners van het Hamerkwartier. En tevens Albemarle in staat te stellen om de relatie met nieuwe buren goed te beginnen.

Daarnaast hebben huidige en toekomstige bewoners te maken met verkeersgeluid door op- en afrijden van zo’n 5 duizend vrachtwagens per jaar naar en van het terrein van Albemarle. Om dit verkeersgeluid weg te nemen heeft Albemarle voorgesteld om haar produkten, emissievrij, te vervoeren via het water. De hiervoor geschikte lokatie bevindt zich evenwel in het zoekgebied voor de toekomstige Oostburg over het IJ. Omdat dit mogelijk in de toekomst een uitdaging oplevert, heeft Albemarle voorgesteld om op tijdelijke basis met het watertransport te starten. Zo hebben de huidige en toekomstige bewoners er nu al profijt van, terwijl de plannen voor de eventuele Oostbrug verder worden vormgegeven. Helaas is de vergunningaanvraag van Albemarle hiervoor terzijde gelegd. Dit is lastig te begrijpen nu bovendien het gereserveerde budget van 135 miljoen euro voor de bruggen wordt ingezet voor andere projecten en er onderzoek wordt gedaan naar het verder verhogen van de capaciteit van de pontverbindingen naar Noord tot 2040.

Tenslotte willen we graag samen met de gemeente een groene corridor maken die het Vliegenbos met het IJ verbindt. Als we het iets slimmer inrichten en iedereen een beetje inschikt kunnen we op die manier een veel betere situatie voor wonen en werken in de toekomst scheppen.

Albemarle roept de gemeente op de handschoen op te pakken, op zoek te gaan naar oplossingen in plaats van problemen en bovenal: keuzes te maken in het belang van een goed woon- en leefklimaat van toekomstige bewoners en bedrijven.Ga Terug