Veilig wonen naast Ketjen

We begrijpen dat de geplande uitbreidingsplannen voor het Hamerkwartier vragen oproepen, met name over de nabijheid van woningen tot plaatsen waar met gevaarlijke stoffen zoals Nikkelhydroxycarbonaat (NHC) wordt gewerkt. Het aantal woningen in ons gebied kan groeien van 200 naar maar liefst 6.700. Deze ontwikkeling brengt onvermijdelijk zorgen met zich mee, vooral op het gebied van veiligheid. Wij willen u verzekeren dat uw veiligheid onze hoogste prioriteit heeft. We volgen strikte veiligheidsnormen om te garanderen dat we allemaal in een veilige en prettige omgeving kunnen leven.

Ontwikkelingen in het Hamerkwartier

Recent hebben we onze zorgen over de bouwplannen geuit, wat heeft geleid tot een rechterlijke uitspraak die bevestigt dat veiligheid voorop moet staan. Veiligheid is de kern van alles wat we doen. Wij stellen hoge eisen aan onszelf om de risico's voor onze omgeving zo laag mogelijk te houden, lager zelfs dan de richtlijnen vereisen.

Nikkelhydroxycarbonaat (NHC) speelt een cruciale rol in de productie van katalysatoren, essentieel voor schone brandstoffen en de energietransitie. Hoewel het, zoals alle chemische stoffen, risico's kan opleveren bij onzorgvuldig gebruik, zorgen wij ervoor dat het veilig wordt getransporteerd en opgeslagen. Met de huidige bedrijfsvoering en inwoneraantal zijn we ruim binnen de veiligheidsnormen. Bij de door de gemeente gewenste uitbreiding van het Hamerkwartier zullen extra maatregelen nodig zijn om deze veiligheid te behouden.

Toekomstplannen

Met de groei van het Hamerkwartier zijn we proactief bezig om mogelijke risico's te minimaliseren. We hebben voorstellen gedaan voor minder dichte bebouwing en extra veiligheidsmaatregelen. Ons doel is om ervoor te zorgen dat iedereen veilig kan blijven wonen en werken.

Wij vinden het erg belangrijk dat onze buren veilig en zorgeloos kunnen wonen in het Hamerkwartier en we vinden het dan ook belangrijk transparant te zijn over deze en toekomstge ontwikkelingen. Uw veiligheid en welzijn staan voor ons voorop. Hieronder hebben we aan aantal veelgestelde vragen en antwoorden uiteengezet. Mocht u toch nog vragen of zorgen hebben, dan horen we heel graag van u.

Veelgestelde vragen veilig wonen in het Hamerkwartier