Producten en processen

 

Wij ontwikkelen, produceren en verkopen in Amsterdam twee belangrijke groepen katalysatoren voor het efficiënt produceren van schonere brandstoffen door raffinaderijen. Daarnaast maken we katalysatoren voor speciale toepassingen in de chemische industrie.

Kraakkatalysatoren; Fluid Catalytic Cracking catalysts

Onze kraakkatalysatoren worden bij raffinaderijen gebruikt in het Fluid Catalytic Cracking (FCC) proces. In deze beginstap van het raffinageproces wordt ruwe olie omgezet in nuttige oliefracties zoals benzine, diesel, kerosine, stookolie en grondstoffen voor de chemische industrie. De FCC katalysator maakt het mogelijk om dit proces bij veel lagere temperaturen door te voeren en de gewenste mix van brandstoffen en grondstoffen voor de chemische industrie te verkrijgen. De raffinaderij gebruikt hierdoor minder energie (stoot navenant minder CO2 uit), en haalt meer nuttige producten uit ruwe olie. De basis ingrediënten van onze FCC katalysator zijn zand (silica), bauxiet (alumina) en klei. Het actieve ingrediënt is een zeoliet, een poreus, synthetisch materiaal gemaakt uit silica en alumina. De reactie in het FCC proces van de raffinaderij vindt plaats in de poriën van de zeoliet. De FCC katalysator wordt gemaakt door alle FCC componenten in water bij elkaar te mengen en het mengsel te drogen in een droogtoren (sproeidroger). Het resultaat is een fijn poeder dat nog het meest lijkt op fijn, wit strandzand.De katalysator wordt naar de klant getransporteerd in bulkwagens of zeecontainers. Een raffinaderij kan meerdere honderden tonnen per maand gebruiken voor het verwerken van haar ruwe olie tot brandstoffen.

Katalysatoren voor schonere brandstoffen; Hydro Processing Catalysts

Onze Hydro Processing (HPC) katalysatoren worden bij raffinaderijen ingezet om zwavel en stikstof te verwijderen uit transportbrandstoffen zoals benzine, kerosine en diesel. Hierdoor kan schonere verbranding plaatsvinden in motoren met minder milieuschadelijke stoffen en fijnstof tot gevolg. De basis ingrediënten voor onze HPC katalysator zijn eveneens zand (silica) en bauxiet (alumina). De actieve ingrediënten zijn verschillende metaaloxyden die de katalysator de typische groene of blauwe kleur geven. De HPC katalysator wordt gemaakt door een keramische (silica / alumina) drager te maken en in contact te brengen met een metaalzoutoplossing en daarna te drogen en bakken bij hoge temperatuur. Het resultaat ziet eruit als kleurige stukjes spaghetti. Het eindproduct wordt naar de klant getransporteerd in vrachtwagens of zeecontainers, verpakt in vaten. Een raffinaderij heeft eens in de paar jaren een nieuwe lading HPC katalysator nodig.

Katalysatoren voor verschillende chemische processen

Albemarle maakt diverse andere speciale katalysatoren in kleinere hoeveelheden die in de chemische industrie ingezet worden.