Gezondheid, veiligheid en milieu


Bij het maken van katalysatoren werken we met grote hoeveelheden stoffen. Deze zijn niet brandbaar of explosief, maar een deel is wel gevaarlijk. Daarom willen en moeten wij extra aandacht besteden aan veilig werken. Voor onze medewerkers, maar ook voor onze buren en het milieu om ons heen. Wij werken veilig, en veilig voor het milieu, of we werken niet!

Als het nog veiliger kan, dan doen wij dat

Wij zorgen er zelf goed voor dat we veilig werken. Dat controleren we zelf en elk jaar worden we ook gecontroleerd door verschillende inspectiediensten van de overheid zoals I-SZW (voorheen de Arbeidsinspectie), milieu-inspecteurs van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Rijkswaterstaat en inspecteurs van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Wij werken volgens de hoogste veiligheidsstandaarden, maar als het nog beter kan, dan doen wij dat.

Extra maatregelen om ongevallen te voorkomen

Doordat wij met industriële hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken, vallen wij onder de zogenaamde BRZO-richtlijn: Besluit Risico Zware Ongevallen. Die richtlijn gaat er vanuit dat je zorgvuldig werkt met gevaarlijke stoffen. Daarom moeten deze bedrijven, en wij dus ook, de nodige maatregelen treffen om de risico’s op zware ongevallen met gevaarlijke stoffen zo klein mogelijk te maken.

Goede veiligheidscultuur en bedrijfsnoodorganisatie

Niet alleen regels en procedures zijn belangrijk om veilig te kunnen werken. Een goede veiligheidscultuur, dus hoe er met veiligheid wordt omgegaan, is net zo belangrijk. Wij werken bij Ketjen elke dag met zorg voor elkaar, integer, nieuwsgierig, bescheiden, met moed en samenwerking aan het verbeteren van de veiligheid. Dat zijn onze kernwaarden en die geven ons handvaten hoe wij werken.

Omdat we incidenten nooit helemaal kunnen voorkomen, zijn wij voorbereid op incidenten. Wij hebben een getrainde en NIBHV gecertificeerde bedrijfsnoodorganisatie. De bedrijfsnoodorganisatie oefent elk jaar met de modernste hulpmiddelen en daarbij werken we samen met onder andere de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.