Gezondheid, veiligheid en milieu

Albemarle Catalysts werkt met industriële hoeveelheden gevaarlijke stoffen en is aangewezen als BRZO bedrijf (BRZO regelgeving – Besluit Risico Zware Ongevallen). Bij Albemarle gaat het hierbij in het bijzonder om de categorie milieugevaarlijke stoffen, zoals HPC tussen- en eindprodukten. De grondstoffen, tussen- en eindproducten van onze fabrieken zijn niet brandbaar of explosief.

BRZO bedrijven dragen een speciale verantwoordelijkheid bij het verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen. Gezondheid, veiligheid en milieu zijn dan ook de belangrijkste randvoorwaarden bij alles wat we doen; wij werken (milieu)veilig of niet! Om dit te realiseren werken we alleen volgens de hoogste veiligheidsstandaarden en passen we de best beschikbare milieu- en veiligheidstechnieken toe in en rondom onze processen.

Albemarle houdt zelf actief toezicht op de naleving van haar eigen regels en procedures. Aanvullend wordt Albemarle elk jaar geïnspecteerd door I-SZW (voorheen: Arbeidsinspectie), milieu-inspecteurs (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied / RWS) en inspecteurs van de veiligheidsregio. Bevindingen die leiden tot een hogere veiligheidsstandaard worden opgevolgd en zo werken we samen aan verbeteringen die nog mogelijk zijn. Aanvullend richt Albemarle zich op continue verbetering van de veiligheid op haar locatie door actieve deelname in VNCI werk- en beleidsgroepen en door het raadplegen van aanwezige kennis bij consultants en collega-bedrijven.

Regels en procedures, een hoge veiligheidsstandaard is alleen te realiseren met een goede veiligheidscultuur met zorg voor elkaar, nieuwsgierigheid, bescheidenheid, moed, samenwerking en transparantie. Dit zijn Albemarle’s belangrijkste kernwaarden. Bij alle (veiligheids)campagnes worden deze Albemarle kernwaarden actief uitgedragen.

Om desondanks goed voorbereid te zijn op een incident beschikt Albemarle over een getrainde en NIBHV gecertificeerde bedrijfsnoodorganisatie die regelmatig oefent met de modernste middelen. Hierbij werkt de bedrijfsnoodorganisatie o.a. samen met de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.