Laatste Nieuws

Albemarle helpt raffinaderijen bij het overstappen naar duurzame grondstoffen


Nieuwe producten van Albemarle Catalysts maken het mogelijk om bij de productie van diesel de conventionele ruwe olie gedeeltelijk of volledig te vervangen door duurzame grondstoffen zoals afgewerkt frituurvet of oliën uit notenschillen en algen. Zo begeleiden we raffinaderijen in deze omschakeling en is onlangs met de ReNewFine™ een serie katalysatoren op de markt gezet die dit mogelijk maken. Binnen onze onderzoeksafdeling op de locatie Amsterdam werken we aan de continue verbetering van deze katalysatoren, zodat het mogelijk wordt om de productie van transportbrandstoffen steeds verder te verduurzamen.

Lees verder (engels)Ga Terug