Laatste Nieuws

Albemarle neemt deel aan SDG-HBO Challenge


Bij Albemarle willen we ons steentje bijdragen aan het bereiken van de VN Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling (Sustainable Development Goals (SDG's)) en daarom werken we samen met een team van creatieve en toekomstgerichte HBO studenten van verschillende Nederlandse hogescholen om de krachten te bundelen en te werken aan -out of-the-box oplossingen voor onze duurzame business case tijdens de SDG-HBO Challenge!

Door ons te concentreren op de samenleving waarin we opereren, streven we ernaar om nauwer samen te werken met onze lokale belanghebbenden op het gebied van verduurzaming. De uitdaging voor de studenten is om nieuwe innovatieve manieren te bedenken om dit vorm te geven.Ga Terug