Laatste Nieuws

Albemarle realiseert meerjaren energiebesparing


Albemarle neemt deel aan het MEE (Meerjarenafspraken Energie Efficiëntie) convenant tussen overheid en industrie. Albemarle heeft een Energie-Effienciëntieplan (EEP) afgestemd met RVO en tot uitvoering gebracht waarmee haar energieverbuik wordt teruggebracht. Op 1 april j.l. heeft Albemarle de geimplementeerde maatregelen over de periode van 2017 t/m 2020 aan de overheid gerapporteerd. Naast ondermeer een nieuw ketelhuis is het belangrijkste droogproces van de FCC geoptimaliseerd evenals de warmteterugwinning bij dit proces. Tevens is de warmte-isolatie van opslagtanks verbeterd en wordt gefaseerd overgeschakeld op LED verlichting op de locatie. Met deze maatregelen is een energiebesparing mogelijk van minimaal 6% ten opzichte van 2017. De komende jaren zal de energiebesparing verder zichtbaar worden in de energie jaarrapportages.Ga Terug