Laatste Nieuws

Albemarle standpunt naar aanleiding van voorgenomen herstelbesluit bestemmingsplan Hamerkwartier


Albemarle heeft vorig jaar beroep ingesteld tegen de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Hamerkwartier omdat het huidige bestemmingsplan zogenaamde kwetsbare objecten (een groot hotel) mogelijk maakt binnen de risicocontour van een bij de gemeente bekende, voorgenomen vergunningaanvraag van Albemarle. Deze vergunningaanvraag is enerzijds bedoeld om onnodig transport over de weg te voorkomen, anderzijds om in Amsterdam innovatieve HPC katalysatoren te blijven maken die nodig zijn voor de verdere verduurzaming van de raffinage-industrie.

In een tussenuitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat de belangenafweging door de gemeente niet zorgvuldig genoeg heeft plaatsgevonden en dat de juiste motivering ontbreekt. De Raad van State heeft de Gemeente in de gelegenheid gesteld om dit alsnog te doen.

De Gemeente heeft deze tweede kans niet gegrepen. De motivering ontbreekt namelijk nog steeds. Het herstelbesluit Hamerkwartier bevat een onjuiste redenering dat naast hotels ook andere kwetsbare objecten zouden zijn toegestaan. Waarom zou de raad een hotel willen op slechts 150 m afstand van de installaties van Albemarle? Wij zouden in geen geval een vergunning verkrijgen voor de bouw van procesinstallaties op 150 meter van een bestaand hotel. Het bestaande hotelbeleid voor de nabijgelegen Hamerkop is bovendien ‘nee, tenzij’. Tenslotte is er niet voor niks een VNG richtafstand van 700 m voor bebouwing naast Albemarle.

Ondanks de expliciete opdracht is geen extra onderzoek gedaan naar het concrete bedrijfsbelang van Albemarle, haar klanten en omwonenden bij de produktie van deze speciale HPC katalysatoren. Er wordt bovendien een situatie gecreëerd die onnodig tot tegengesteld belang leidt voor Albemarle en haar buren. Niet alleen bij dit bestemmingsplan, maar ook ten aanzien van andere onderwerpen. Zo heeft Albemarle een aanbod gedaan om restwarmte in te zetten voor de verwarming van de woningen van onze nieuwe buren. Het aanbod is door de gemeente afgewezen. Een dergelijk besluit is niet uit te leggen.

In plaats van alle belangen nog een keer goed af te wegen en te kijken naar een gezamelijke oplossing heeft de gemeente ervoor gekozen haar eigen belang nogmaals te onderstrepen. Albemarle ziet dan ook geen andere mogelijkheid dan haar beroep door te zetten.

Wij nodigen de Gemeente en raadsleden graag uit om mee te denken over een echte oplossing voor een veilig, bedrijvig en leefbaar Hamerkwartier. Alleen dan bereiken we een snellere oplossing voor Hamerkwartier en Hamerkop. Dan worden bewoners en bedrijf goede buren. Dan kunnen we middelen besteden aan creatieve oplossingen in plaats van aan procedures en advocaten.

Het herstelbesluit zal later in de raad behandeld worden.Ga Terug