Laatste Nieuws

Albemarle stelt beroep in tegen de Milieu Effect Rapportage Hamerkwartier


Albemarle wil werken aan een Hamerkwartier waarin bewoners en bedrijven samen in harmonie kunnen wonen en werken. In de Millieu Effect Rapportage (MER) van het Hamerkwartier is het toekomstig woon- en leefklimaat gebrekkig en onvolledig onderzocht. Dit geldt in het bijzonder voor de voorgenomen (hoog)bouw op de Hamerkop. Daarnaast laat de gemeente ook essentiƫle kansen voor verduurzaming van de wijk onbenut.

Albemarle heeft tijdens het voortraject over de ontwikkeling van het Hamerkwartier de gemeente (het College van B&W, de gemeenteraad en de projectgroep Hamerkwartier van de gemeente)herhaald geadviseerd de voorgenomen ontwikkeling van de Hamerkop buiten de besluitvorming te houden, totdat volledig en gedegen onderzoek is uitgevoerd naar het toekomstig woon- en leefklimaat op de Hamerkop. Alleen op basis van volledig en gedegen onderzoek kunnen verantwoorde beslissingen worden genomen over de toekomstige inrichting van de Hamerkop.

Albemarle betreurt het besluit van de gemeente om dit advies naast zich neer te leggen. Albemarle wordt hiermee namelijk gedwongen beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan Exclusiva en de hieraan gekoppelde MER, enkel omdat de MER ook de Hamerkop omvat. Hiermee treft het beroep onnodig het gehele Hamerkwartier.

Albemarle vraagt geen voorlopige voorziening aan om bouwvertraging Hamerkwartier te voorkomen

Albemarle heeft op 19 april het beroep ingesteld. Om te voorkomen dat het eerste te ontwikkelen perceel bouwvertraging oploopt heeft Albemarle besloten met het beroep geen voorlopige voorziening te vragen bij de rechter. Concreet betekent dit dat de voorbereidende werkzaamheden gewoon doorgang kunnen vinden, tenzij de gemeente anders besluit.

Meer achtergrond bij het beroep van Albemarle leest u hier.Ga Terug