Laatste Nieuws

Albemarle stimuleert biodiversiteit op het eigen terrein


De bedrijfslocatie van Albemarle in Amsterdam ligt op een kruispunt van landschapstypen – bos, water, stad en open terrein – waar vele vormen van leven zich thuisvoelen. De locatie biedt nu al een plek aan vele soorten planten en dieren en wil dit verder stimuleren. Afgelopen zomer heeft Albemarle een quickscan biodiversiteit uitgevoerd met twee ecologen uit Noord – Joost Janmaat en Thijs de Zeeuw – en heeft op basis daarvan een plan opgesteld. Het komende jaar zullen in de noordwesthoek van het terrein verschillende struiken worden aangeplant om voedsel en een broedplek te bieden aan insecten en vogels. Daarnaast zal het grasveld dat grenst aan de Ketjenweg worden ingezaaid met een mix van inheemse bloemen die in meerdere seizoenen bloeien. Zo wordt de overgang van het Vliegenbos naar het IJ geleidelijker gemaakt en wordt dit grensgebied biodiverser en ook nog eens mooier om naar te kijken. Er zijn plannen om ook op de rest van de locatie, die minder zichtbaar is voor het publiek, de natuur in de komende jaren meer ruimte te bieden. Industrie en natuur kunnen prima samen!

Groenstrook naast de GT Ketjenweg, de beoogde locatie voor ontwikkeling van meer biodiversiteitGa Terug