Laatste Nieuws

Albemarle teleurgesteld over besluit gemeente inzake inzet restwarmte


Op 30 september heeft de gemeente opnieuw ingestemd met een zogenaamd TEO systeem voor verwarming / koeling van de toekomstige woningen in het Hamerkwartier. Hiermee heeft de gemeente het bezwaar van Albemarle naast zich neergelegd.

Albemarle heeft voor 8.500 huishoudens continu restwarmte beschikbaar om woningen te verwarmen. Albemarle wilde deze warmte kostendekkkend ter beschikking stellen. Wij zijn nu letterlijk gedwongen om die warmte in het IJ te laten lopen (*). Dat is niet duurzaam, niet circulair, geen begin van een goede relatie met onze nieuwe buren en in deze tijd van klimaatcrisis, hoge energieprijzen en streven naar onafhankelijkheid van Russisch gas eigenlijk onvoorstelbaar.

De Telegraaf wijdde er een artikel aan.

Een woordvoerder van de gemeente reageert: “We willen systemen die in de winter huizen kunnen verwarmen en in de zomer kunnen koelen, de restwarmte van Albemarle voldoet hier niet aan”. Dit is onjuist, Albemarle heeft voorgesteld uit te gaan van een zogenaamd WKO systeem met gebruik van restwarmte. T.b.v. koeling van de woningen kan dan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van air conditioners. Deze kunnen juist in de zomer gebruik maken van duurzaam opgewekte electriciteit in de wijk. Door zonne-energie te consumeren op het moment dat deze wordt opgewekt wordt het electricteitsnet ontlast.

Voorts stelt de woordvoerder van de gemeente: “de restwarmte ontstaat door gas en het is de vraag voor hoelang deze restwarmte beschikbaar is”. Albemarle kan 24/7 restwarmte leveren, dag in dag uit. Albemarle werkt evenals de gas- en kolengestookte electriciteitscentrales aan de energietransitie, maar zolang een alternatief voor gas zoals waterstof nog niet voorhanden is zijn wij nog afhankelijk van gas. In de tussentijd werken wij aan de reductie van ons aardgasverbruik. 

Kortom, Albemarle mag de restwarmte die vrijkomt bij haar productieproces niet aanbieden aan onze toekomstige buren die de woningen in het Hamerkwartier gaan bewonen. Teleurstellend.

(*) Albemarle kan deze warmte niet opwaarderen door congestie op het electriciteitsnetwerk in Noord.Ga Terug