Laatste Nieuws

Albemarle volledig overgeschakeld op electriciteit van duurzame bronnen


Albemarle heeft in 2021 alleen electriciteit gebruikt van duurzame bronnen. Het gaat hierbij om electriciteit die is opgewekt met waterkracht of wind en afkomstig is uit Scandinavie. Dit initiatief past in het continue streven naar verdere verduurzaming van de bedrijfslocatie. Aanvullend bekijkt Albemarle de mogelijkheden om op haar terrein ook zelf duurzame electriciteit op te wekken.Ga Terug