Laatste Nieuws

Albemarle werkt aan duurzamer producttransport over water


Albemarle beoogt op termijn het transport van eindproduct naar haar logistiek partner grotendeels over te brengen naar water. Dit transport vindt nu nog volledig plaats via de weg. Dit initiatief kan leiden tot ca. 5000 minder vrachtwagenbewegingen door het Hamerkwartier en geeft daarmee een belangrijke reductie in verkeers- en geluidhinder. De overslag van containers eindproduct zal in de toekomst derhalve aan de IJ zijde van de locatie plaatsvinden. Voor dit initiatief is een wijziging van de vergunning noodzakelijk, de aanvraag hiervoor is afgelopen week ingediend.

De beoogde locatie aan het IJ voor de overslag van containers nabij de HPC fabriekGa Terug