Laatste Nieuws

Albemarle wil goede buur zijn voor nieuwe bewoners Hamerkwartier; appèl aan de wethouder


Deze week stemt de gemeenteraad over 6.700 nieuwe woningen in het Hamerkwartier in Amsterdam Noord.

Onze chemische fabriek, Albemarle, produceert katalysatoren die ervoor zorgen dat (huidige en toekomstige) transport brandstoffen zo schoon mogelijk worden ingezet. Wij produceren in Amsterdam sinds 1835. Wij hebben een voorstel gedaan om de bouw van nieuwe woningen in het Hamerkwartier zo snel en soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Wat ons betreft kan de bouw van 5.800 woningen morgen beginnen. Voor de bouw van circa 900 woningen op de Hamerkop, vlak tegen ons terrein aan, zien wij, net als de gemeente, nog knelpunten. Die zijn volgens ons in overleg op te lossen.

Een veilige en hindervrije woonomgeving is in het belang van onze buren, de gemeente én Albemarle. Wij hebben een oplossing die nieuwe bewoners niet onnodig belast en straks niet tegenover Albemarle plaatst. Wij willen daarom nu meer aandacht voor industriegeluid, luchtkwaliteit, geur, externe veiligheid en de beleving ervan door de toekomstige bewoners. Albemarle wil ruimte voor investeringen in de energietransitie en CO2-neutrale productie in 2050. Juist deze plannen komen in het geding door de ontwikkeling van de Hamerkop. Nu is het hoogste bouwvolume voorzien waar de overlast het meest merkbaar zal zijn. Deze keuze begrijpen we niet. In Nederland geldt een richtafstand van 700 meter voor bebouwing tot Albemarle. Bij bouwen op 150 meter afstand moeten we extra zorgvuldig en voorzichtig zijn. Vindt u niet?

Als het niet lukt om samen een oplossing te zoeken voor de knelpunten van de 900 woningen vlakbij onze fabriek, is de enige manier om juridisch bezwaar te maken tegen alle 6700 woningen. Wij willen echter liever in overleg over een deel, dan in bezwaar tegen het geheel. Dan kan de schop in de grond voor 5.800 woningen en komt er een duurzamere én snellere oplossing voor de overige 900 woningen. Dan kunnen we middelen besteden aan creatieve oplossingen voor verbinding met onze buren in plaats van aan procedures en advocaten. Wethouder Van Doorninck, ga met ons om de tafel, dan komen we er als Amsterdammers onder elkaar uit. En worden Albemarle en de nieuwe bewoners goede buren.

Arno Quist, Managing Director Albemarle NederlandGa Terug