Laatste Nieuws

Albemarle zoekt constructieve samenwerking voor verduurzaming van de stad


Albemarle zoekt constructieve samenwerking met de gemeente bij de verduurzamingsopgave van de stad.

Restwarmte van Albemarle voor het Hamerkwartier?

Albemarle heeft restwarmte beschikbaar voor ca. 8500 huishoudens. Hiermee kan het gehele Hamerkwartier en de omliggende wijken van warmte worden voorzien. Niet alleen ligt deze warmte ruim voorhanden, het is ook goedkoop en kan daarmee bijdragen aan het beheersbaar houden van de energiekosten van huishoudens. Met het recent door de gemeente goedgekeurde warmteplan kiest de gemeente er nu voor zelf warmte op te wekken voor het Hamerkwartier met een systeem gebaseerd op thermische energie uit oppervlaktewater (een zogenaamd TEO-systeem, hierbij wordt gebruik gemaakt van lokale warmtepompen in het Hamerkwartier). Dat terwijl buurman Albemarle deze warmte direct beschikbaar heeft. Een gemiste kans. Een kans die ook nog eens direct ten goede komt aan de portemonnee van de toekomstige bewoners.

Minder (weg)transport in het Hamerkwartier?

Begin november heeft Albemarle een vergunningsaanvraag ingediend voor het terugbrengen van bulk- en containertransport door de wijk. Met dit initiatief wordt dit transport overgeheveld naar water. Dit bespaart zo’n 5000 vrachtwagenbewegingen per jaar door het Hamerkwartier. Zowel Albemarle als de gemeente zouden liever vandaag dan morgen hiermee beginnen. De gemeente heeft zich echter op dit moment verbonden aan een tracé van de Oostbrug die dit initiatief mogelijk in de toekomst uitsluit. Een gemiste kans. Een kans die tot minder overlast in de buurt kan leiden.

Kortom, veel kansen, maar vooralsnog moeten belemmeringen worden weggenomen om deze kansen te pakken. In een tijd dat energie duur is, moeten we overgaan tot onorthodoxe besluitvorming waarbij niet de standaard paden gevolgd moeten worden. Albemarle doet hierbij (nogmaals) de handreiking naar de gemeente om samen te kijken naar deze oplossingen.Ga Terug