Laatste Nieuws

Resultaten BRZO inspectie 2020


Albemarle is een BRZO bedrijf. BRZO bedrijven zijn bedrijven die grootschalig gevaarlijke stoffen in bewerking en/of opslag hebben. Jaarlijks wordt Albemarle ondermeer geïnspecteerd door een inspectieteam bestaande uit inspecteurs van I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De inspectie heeft op afstand plaatsgevonden door het opvragen van documentatie bij Albemarle en de beantwoording van vragen van het inspectieteam. Albemarle is tevreden dat er bij deze inspectie geen overtredingen zijn geconstateerd. Het inspectieteam heeft in haar rapportage een aantal aanbevelingen gedaan die zullen worden opgevolgd.Ga Terug