Laatste Nieuws

Gemeente Amsterdam geeft goedkeuring aan plannen voor ontwikkeling Hamerkwartier


Op 1 maart j.l. heeft de gemeenteraad de plannen voor de ontwikkeling van het Hamerkwartier goedgekeurd. Een ingediende motie waarbij alleen tot ontwikkeling van de nabijgelegen Hamerkop (een klein deel van het Hamerkwartier) wordt overgegaan na volledig en gedegen onderzoek en met instemming van Albemarle is door de raad verworpen.

Albemarle staat achter deze motie omdat ontwikkelingen in de directe nabijheid van een chemiebedrijf met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderbouwd moet worden in de Milieu Effect Rapportage, teneinde een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te kunnen garanderen voor de toekomstige bewoners van de Hamerkop. Er is immers niet voor niks een VNG richtafstand van 700 m voor bebouwing tot Albemarle. De voorgestelde plannen voor de ontwikkeling van de Hamerkop gaan uit van een hoog bouwvolume, vanaf slechts 150 m van ons bedrijf.

Albemarle vindt het teleurstellend dat de motie is verworpen door de raad. Albemarle zal blijven aandringen op constructieve samenwerking met als doel een volledig en degelijk aanvullend onderzoek naar het woon- en leefklimaat op de Hamerkop, maar ziet zich nu genoodzaakt in beroep te gaan tegen het bestemmingsplan Exclusiva en hiermee de Milieu Effect Rapportage voor het gehele Hamerkwartier.Ga Terug