Laatste Nieuws

Gemeente Amsterdam vraagt RIVM belevingsonderzoek uit te voeren waarmee mogelijke zorgen toekomstige bewoners Hamerkop in kaart worden gebracht


Aanleiding voor aanvullend onderzoek

De gemeente Amsterdam is van plan om woningen te realiseren in het Hamerkwartier. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van hoogbouw op de locatie Hamerkop. De huidige plannen voorzien in woontorens die bijna net zo hoog zijn als het hoogste gebouw van Amsterdam, de Rembrandt toren. Deze woningen komen volgens de geldende richtlijnen te dicht bij de bestaande fabrieken van chemiebedrijf Albemarle. Albemarle verwacht dan ook dat het ongewijzigd doorzetten van de grootste woningdichtheid op de meest ongunstige locatie leidt tot overlast en hinder voor de toekomstige bewoners. Dat is onnodig.

De gemeente heeft nu het RIVM gevraagd om onderzoek te doen naar de beleving van de toekomstige bewoners.

Inzicht in beleving en hier rekening mee houden in overheidsbeleid kan helpen bij het beperken of voorkomen van ongewenste effecten zoals stress of onrust. Het is belangrijk beleving in het proces van beleidsvoorbereiding mee te nemen; het is namelijk lastig om beleving achteraf nog in beleidskeuzes mee te nemen. Albemarle is dan ook blij met de keuze van de gemeente om dit onderzoek te laten uitvoeren.

Belevingsonderzoek

Tijdens een belevingsonderzoek worden omwonenden van een bedrijf, luchthaven, snelweg etc. gevraagd naar hun beleving van de woon- en leefomgeving. De ‘gemeten’ beleving moet leiden tot aanbevelingen voor een betere woon- en leefomgeving. Het RIVM heeft inmiddels de nodige ervaring met dit soort onderzoek in de buurt van chemiebedrijven. Het betreft hier echter veelal al bestaande situaties waarbij omwonenden klachten hebben over het woon- en leefklimaat.

Nergens in Nederland een vergelijkbare situatie

Op 4 mei bracht een delegatie van het RIVM een bezoek aan Albemarle om inzicht te krijgen in de huidige en toekomstige scenario’s. Het RIVM bereidt naast een literatuuronderzoek een uitgebreid en breed onderzoek voor naar referentiesituaties. Albemarle werkt hier graag aan mee. Het onderzoek naar beleving van toekomstige bewoners is complex, immers de nieuwe buren kunnen nog niet bevraagd worden over hun ervaringen. Goede referenties zijn bovendien moeilijk te vinden omdat de voorgenomen hoogbouw op de Hamerkop, tot 120 m, vanaf 100 m van een chemiebedrijf nergens in Nederland bestaat.

Het onderzoek zal naar verwachting tot in april 2024 lopen. We hopen dat we tegen die tijd een compromis hebben gevonden met de gemeente waarin een toekomstbestendige en gezonde ruimtelijke planning voor wonen en werken samengaan. Alles is daarbij bespreekbaar, behalve concessies aan de veiligheid van toekomstige bewoners.Ga Terug