Laatste Nieuws

Gemeente laat kans onbenut op minder wegtransport door het Hamerkwartier


Bij de ontwikkeling van het Hamerkwartier is gekozen voor een autoluwe wijk. De nieuwe wijk heeft daarom een beperkt aantal parkeerplaatsen en veelvuldig 30 km/u zones met gemengd verkeer.

Om het wegtransport door het Hamerkwartier terug te dringen heeft Albemarle in 2020 een vergunningaanvraag ingediend om haar eindproduct te transporteren over water. Een dagelijks, elektrisch gedreven, pontontransport vervangt hiermee 5000 vrachtwagens per jaar door het Hamerkwartier. Dit komt ten goede aan het woon- en leefklimaat en de verkeersveiligheid in de stad. Bovendien kunnen we zo de CO2 uitstoot flink terugbrengen.

Albemarle kan dit jaar van start met meer transport over water...

De beoogde en hiervoor geschikte locatie is de betonnen plaat in het IJ nabij de fabrieken van Albemarle. Deze locatie - die voorheen ook is gebruikt - ligt echter in het zoekgebied voor de aanlegplek van de toekomstige Oostbrug. Mogelijk dat beide initiatieven tezamen uiteindelijk niet passen. Albemarle begrijpt dit en heeft daarom een tijdelijke vergunning voorgesteld voor het transport over water.

Verduurzaming bedrijvigheid bemoeilijkt

Zonder overeenkomst met de gemeente ten behoeve van een tijdelijke vergunning is de vergunningaanvraag terzijde gelegd. Albemarle heeft bezwaar ingediend tegen deze beslissing. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente (nu) niet wil meewerken aan een tijdelijke vergunning.

Albemarle ervaart dat het verduurzamen van de eigen locatie hierdoor wordt bemoeilijkt. Bovendien staat het een prettig woon-en leefklimaat voor toekomstige bewoners van het Hamerkwartier in de weg. Albemarle wil bijdragen aan verduurzaming en een prettige omgeving voor de toekomstige buren. Als de gemeente hierover alsnog in gesprek wil doen we dat graag!Ga Terug