Laatste Nieuws

Inspraakreactie Albemarle ‘Sprong over het IJ’


Tot en met 14 november j.l. heeft de gemeente publieke inspraakreacties verzameld op de actualisatie van de uitgangspunten voor ‘Sprong over het IJ’. Een Oostbrugverbinding tussen het Azartplein en de Johan van Hasseltweg in het Hamerkwartier maakt deel uit van de plannen voor 'Sprong over het IJ'. 

Albemarle heeft de afgelopen week een inspraakreactie gegeven op de voorgenomen plannen van de gemeente voor de Oostbrug. In haar reactie stelt Albemarle dat de aanlandingslocatie ongelukkig gekozen is omdat met deze aanlandingslokatie het trace voor de Oostbrug op ca. 20 m van de nabijgelegen HPC fabriek kan komen te liggen. Bij de keuze voor de aanlandingslokatie en het trace is door de gemeente alleen gekeken naar nautische criteria zoals  doorvaarhoogte en breedte ter plaatse van de vaargeul.

Voorgenomen trace voor de Oostenbrug, langs de IJ oever bij Albemarle

Albemarle heeft als uitgangspunt dat gebruikers van de brugverbinding veilig, hinder- en zorgenvrij van de verbinding gebruik moeten kunnen maken. Met een trace dat duidelijk binnen het invloedsgebied ligt van de (op steenworp afstand gelegen) HPC fabriek is dit volgens Albemarle niet mogelijk. Bovendien kan het trace de aangekondigde plannen voor verduurzaming van transport van en naar de locatie belemmeren of geheel onmogelijk maken. 

Op 3 november j.l. heeft de betrokken projectgroep de situatie ter plekke aanschouwd en zijn verdere afspraken gemaakt met de intentie om gesignaleerde knelpunten weg te nemen.Ga Terug