Laatste Nieuws

ORAM: Het combineren van wonen en industrie is mogelijk en kan snel, maar vraagt om slimme besluitvorming vanuit de gemeente


In dit artikel stelt ORAM dat het een onverantwoorde keuze is om de Hamerkop nu al mee te nemen in de besluitvorming over de ontwikkeling van het Hamerkwartier. Het is in het belang van de gemeente en de toekomstige bewoners om eerst de resultaten af te wachten van aanvullend onderzoek op het gebied van externe veiligheid, geluid, geur, luchtkwaliteit en de beleving van toekomstige bewoners van de Hamerkop. Lees hier het volledige artikel.Ga Terug