Laatste Nieuws

Overweldigende belangstelling voor burenbezoek Albemarle


De uitnodiging van Albemarle aan haar buren om de lokatie te bezoeken heeft geleid tot een overweldigend aantal aanmeldingen. Dit stemt ons tevereden. Albemarle heeft derhalve besloten zowel het aantal bezoekdagen uit te breiden alsook de groepsgrootte per bezoek te verhogen. Inmiddels hebben alle aangemelde personen die geplaatst konden worden in juni een definitieve uitnodiging gehad. Plaatsing heeft plaatsgevonden op volgorde van binnenkomst. Diegenen die niet in juni geplaatst konden worden krijgen in het najaar alsnog een uitnodiging. Zij ontvangen hierover t.z.t. automatisch bericht.  Ga Terug