Laatste Nieuws

Plannen Hamerkwartier ter visie voor inspraak


Op 27 mei j.l. zijn de concept-Investeringsnota Hamerkwartier, het concept Beeldkwaliteitsplan Hamerkwartier en het ontwerp Bestemmingsplan Exclusiva Hamerkwartier incl. het MER (Milieu Effect Rapportage) voor inspraak ter visie gelegd. U kunt tot 7 juli uw zienswijze op de plannen indienen bij de gemeente.

Klik hier voor meer informatie.

Mocht u n.a.v. de stukken vragen hebben over de bedrijfsvoering van Albemarle in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling van het Hamerkwartier, richt u zich dan tot ons via de contactpagina van deze website. Ga Terug