Laatste Nieuws

Politie-oefening op lokatie Albemarle op 3 en 10 juni


Informatie voor buren van Albemarle

Op zaterdag 3 en 10 juni a.s. vinden er op de lokatie van Albemarle een aantal grootschalige oefeningen plaats van de politie in samenwerking met Albemarle. Deze oefeningen maken deel uit van het oefenplan van de politie Amsterdam.

Deze oefeningen kennen een hoog realiteitsgehalte. Voor u kan dit betekenen dat er op die zaterdagen meer dan gebruikelijk politievoertuigen of andere voertuigen rijden van en naar de lokatie van Albemarle. Bij de oefeningen wordt ook oefenmunitie gebruikt. Hierdoor kan tijdelijk geluidoverlast ontstaan.

Wij begrijpen dat deze oefeningen gepaard kunnen gaan met hinder. Wij vragen u evenwel om begrip te hebben voor deze situatie, oefenen is immers belangrijk voor politie en Albemarle.

Albemarle Catalysts Company b.v.Ga Terug