Laatste Nieuws

Raad van State stelt dat gemeente belangen van Albemarle beter moet betrekken bij ontwikkeling Hamerkwartier


Ter voorbereiding op de ontwikkeling van het Hamerkwartier heeft de gemeente op 8 juli 2021 het besluit genomen tot een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Hamerkwartier. Albemarle heeft na haar zienswijze op dit besluit beroep ingesteld tegen deze herziening van het bestemmingsplan omdat met dit besluit onvoldoende rekening wordt gehouden met de continuiteit van de bedrijfsvoering van Albemarle. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid voor toekomstige bewoners en de verdere uitvoering van onze verduurzamingsplannen. 

Albemarle is op 14 september jl. door de Raad van State in het gelijk gesteld. De gemeente is verzocht het belang van Albemarle in heroverweging te nemen bij haar besluitvorming tot herziening van het bestemmingsplan Hamerkwartier. De heroverweging dient binnen 20 weken voorgelegd te zijn aan de Raad van State en Albemarle. Wij zijn blij dat de Raad van State erkent dat onze belangen onvoldoende zijn meegewogen en kijken uit naar een herziening van het bestemmingsplan Hamerkwartier. Ga Terug