Laatste Nieuws

Raad van State vernietigt herzien bestemmingsplan Hamerkwartier: geen groot hotel in de buurt van Albemarle


Aanleiding voor het beroep

Albemarle heeft vorig jaar beroep ingesteld tegen de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Hamerkwartier. Het bestemmingsplan maakt een groot hotel (zogenaamd ‘kwetsbare object’) mogelijk binnen het risico-invloedsgebied van Albemarle. Albemarle heeft de gemeente gevraagd deze bestemming uit het bestemmingsplan te verwijderen. De gemeente heeft dit geweigerd.

Tussenuitspraak en herstelbesluit

Eerder oordeelde de Raad van State dat de belangenafweging door de gemeente niet zorgvuldig genoeg is gedaan en de juiste motivering ontbreekt. De gemeente kreeg van de Raad van State de gelegenheid dit alsnog te doen. Daarop heeft de gemeente haar motivering aangevuld in een herstelbesluit bestemmingsplan Hamerkwartier. Ook hierin miste de belangafweging van Albemarle. Albemarle heeft haar standpunt aanvullend tijdens de openbare RO commissievergadering van 11 januari j.l. en naar de Raad van State toegelicht.

Einduitspraak: belangenafweging door gemeente onvoldoende

De belangenafweging in het herstelbesluit is door de Raad van State als onvoldoende beoordeeld. Op grond hiervan is het beroep van Albemarle gegrond verklaard. Daarmee is het oorspronkelijk besluit van 8 juli 2021, evenals het herstelbesluit van 26 januari j.l. bestemmingsplan Hamerkwartier vernietigd. Dit betekent dat de Raad van State heeft besloten dat op basis van het ingediende bestemmingsplan Hamerkwartier van de gemeente het ontwikkelen van een groot hotel niet mogelijk is binnen het risico-invloedsgebied van Albemarle. Voor Albemarle is dit van belang om een lopende vergunningaanvraag te kunnen doorzetten. Met deze aanvraag wordt de continuiteit van de produktie op een van de produktielijnen van onze HPC fabriek verzekerd met minder toekomstig wegtransport.Ga Terug