Laatste Nieuws

Radio 1 Journaal: ‘Omgaan met beperkte ruimte’


Op 13 november j.l. is een interview met Albemarle directeur Arno Quist te horen geweest in het radioprogramma ‘NOS Radio 1 journaal’. In het programma zet Arno Quist uiteen wat de plannen voor (hoog)bouw in de directe nabijheid van een chemische fabriek als Albemarle betekenen. Diverse omwonenden komen aan het woord. Planoloog Jeroen Niemans licht toe dat het combineren van wonen en werken vraagt om een zorgvuldige afweging. Beluister hier het volledige Radio 1 programma van 13 november j.l. (start interview na 32 min.).Ga Terug