Laatste Nieuws

Reactie Albemarle op de ontwikkelingsplannen voor het Hamerkwartier


De gemeente Amsterdam heeft de plannen voor de ontwikkeling van het Hamerkwartier gepubliceerd. Albemarle heeft met teleurstelling kennisgenomen van de plannen voor (hoog)bouw in de directe nabijheid van ons chemiebedrijf. We kennen in Nederland een richtafstand van honderden meters voor bebouwing in de buurt van een chemiebedrijf. Dat is niet zonder reden. Het is uniek en opvallend dat de huidige ontwikkelingsplannen voor het Hamerkwartier hier onvoldoende rekening mee houden.

Onze reactie op de huidige ontwikkeling

Wij betreuren het dat met deze plannen voorbij wordt gegaan aan de kwaliteit van het toekomstige woon- en leefklimaat van onze nieuwe buren. In de praktijk betekent deze benadering dat de toekomstige bewoners van de (hoog)bouw op de Hamerkop onnodig hinder (zoals ondermeer geluid- en geurhinder) zullen ervaren. Wij vinden het niet aanvaardbaar dat de toekomstige bewoners deze hinder zullen ervaren. Sommige bewoners zullen zich hierdoor bovendien niet op hun gemak voelen. Tot slot komt hiermee de continuïteit en de verdere verduurzaming van onze locatie in het geding. De huidige bewoners van laagbouw in het Hamerkwartier bevinden zich op gepaste afstand, waardoor bedrijvigheid en woningbouw hand in hand kunnen gaan.

Participatie bij de ontwikkeling van de plannen voor het gebied, door bewoners en bedrijven, verbetert volgens ons de plannen voor het Hamerkwartier. Wij blijven open staan om actief mee te denken en te werken aan de ontwikkeling van het Hamerkwartier. Bijvoorbeeld, waar het gaat om verantwoorde woningbouw, groenontwikkeling en verduurzaming in de breedste zin van het woord.

Voor ons geldt evenwel: ‘Beter een iets verdere buur én een goede vriend!'

Onze visie op de ontwikkeling van het Hamerkwartier

Albemarle pleit ervoor om een brede groenbuffer tussen onze locatie en het woongebied te realiseren. Dit zorgt voor een aantrekkelijker, leefbaarder Hamerkwartier, verbetering van de biodiversiteit en waarborgt een gepaste afstand tussen woningbouw en bedrijvigheid. Deze groenstrook kan direct aansluiten op de nieuwe brede IJ boulevard en het bestaande Vliegenbos met haar unieke flora. Op die manier ontstaat een prachtig, aaneengesloten recreatief gebied met fiets- en wandelpaden. Zo krijgen we een aantrekkelijk gebied, tevreden toekomstige bewoners en een gezond ondernemersklimaat. Wij blijven graag bijdragen aan de ontwikkelingen van het gebied.

Albemarle visie op de stadontwikkeling Hamerkwartier binnen haar invloedsgebiedGa Terug