Laatste Nieuws

Resultaten BRZO inspectie 2021


Albemarle is een BRZO bedrijf. BRZO bedrijven zijn bedrijven die grootschalig gevaarlijke stoffen in bewerking en/of opslag hebben. Jaarlijks wordt Albemarle ondermeer geïnspecteerd door een inspectieteam bestaande uit inspecteurs van I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

In verband met Covid-19 maatregelen heeft de inspectie deels op afstand plaatsgevonden door het opvragen van documentatie bij Albemarle en de beantwoording van vragen van het inspectieteam. Er was ook één ochtend een rondgang over de locatie door het inspectieteam.

Het inspectieteam was tevreden over onze Covid-19 maatregelen en hoe wij opvolging hebben gegeven aan de bevindingen van de inspectie in 2020.

Geconstateerde overtredingen worden in drie categorieën verdeeld: Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval.

Albemarle had 1 overtreding in categorie 2 – deze is direct opgepakt en afgehandeld. Daarnaast waren er 6 overtredingen in categorie 3. Hiervan zijn er inmiddels ook 3 afgehandeld. Voor de resterende punten is meer tijd nodig om ze adequaat te kunnen oplossen, uiterlijk begin 2022 zijn deze ook afgehandeld.

Hoewel Albemarle het betreurt dat er dit jaar overtredingen zijn geconstateerd is een inspectie van onze bedrijfsvoering belangrijk voor het proces van continue verbetering en doen wij er alles aan om zo snel mogelijk overtredingen op te heffen en in de toekomst te voorkomen.Ga Terug