Laatste Nieuws

Resultaten BRZO inspectie 2022


Albemarle is een BRZO bedrijf. BRZO bedrijven zijn bedrijven die grootschalig gevaarlijke stoffen in bewerking en/of opslag hebben. Jaarlijks wordt Albemarle ondermeer geïnspecteerd door een inspectieteam bestaande uit inspecteurs van I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie), Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De inspectie kon dit jaar weer volledig op de lokatie plaatsvinden. Het inspectieteam was tevreden over hoe wij opvolging hebben gegeven aan de bevindingen van de inspectie in 2021.

Geconstateerde overtredingen worden in drie categorieën verdeeld: Categorie 1 voor de zwaarste overtredingen, waarbij vrijwel direct een zwaar ongeval kan plaatsvinden. Categorie 2 voor de middelzware overtredingen, waarbij geen onmiddellijke dreiging van een ongeval aan de orde is. Als laatste categorie 3, waarbij sprake is van een zeer geringe dreiging van een ongeval. Albemarle had 1 overtreding in categorie 3 waarbij geconstateerd werd dat onze nooddouches bij langdurig gebruik onder koude weersomstandigheden kunnen leiden tot onderkoeling.

Nooddouches worden gebruikt ter beperking van letsel als iemand bij een incident is blootgesteld aan een (bijtende) chemische stof. Albemarle heeft aanvullend, ook alternatieve, effectievere spoelmogelijkheden op haar locatie beschikbaar die dit nadeel niet hebben maar dit moet nog nader onderbouwd worden om geaccepteerd te worden.Ga Terug