Laatste Nieuws

Resultaten BRZO inspectie 2023


In juni vond de jaarlijkse BRZO-inspectie plaats. Het resultaat van de inspectie was weer voldoende. Wel waren er een paar overtredingen. Dat is jammer, maar de inspecties zijn voor ons belangrijk om ons verder te kunnen verbeteren. De verbeterpunten zijn dan ook gelijk opgepakt.

Het inspectieteam bestond uit toezichthouders van Nederlandse Arbeidsinspectie, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Zij bekijken en beoordelen steekproefsgewijs onderwerpen die met veiligheid, arbeidsomstandigheden en/of milieu te maken hebben. Op vijf punten vonden zij overtredingen van de BRZO-wetgeving. Twee overtredingen in de categorie ‘middelzwaar’ en drie overtredingen in categorie ‘licht’. Dit zijn geen overtredingen waarvan ingeschat wordt dat direct de veiligheid in het geding is.

BRZO: Besluit Risico Zware Ongevallen
Doordat wij met gevaarlijke stoffen werken, vallen wij onder de BRZO: Besluit Risico Zware Ongevallen. Als er bij BRZO-bedrijven iets misgaat, kan dat grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Daarom moeten deze bedrijven, en wij dus ook, bepaalde maatregelen nemen om de risico’s van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen kleiner te maken.Ga Terug