Laatste Nieuws

Succesvol burenbezoek Albemarle


Albemarle kijkt tevreden terug naar het bezoek van vele buren aan onze bedrijfslokatie. Op dinsdagavond, donderdagavond en zaterdag van de afgelopen week bezochten zeven groepen met buren onze bedrijfslokatie. Na een korte bedrijfsintroductie was er veel tijd ingeruimd voor het gesprek over belangrijke thema’s zoals: duurzaamheid, veiligheid en milieu, innovatie, biodiversiteit en Albemarle en het Hamerkwartier . Hiervoor waren diverse medewerkers aanwezig met specifieke kennis die vragen hebben beantwoord van omwonenden. De gesprekken waren levendig en constructief. Onze dank daarvoor aan alle buren!

Het bezoek werd afgesloten met een korte rondleiding over het terrein. Als aandenken kregen onze buren een zonnebloem mee.Noot: i.v.m. de overweldigende belangstelling voor deze bezoeken hebben we een groot aantal buren niet kunnen plaatsen voor deze dagen. Albemarle zal deze buren later alsnog uitnodigen voor een locatiebezoek.Ga Terug