Laatste Nieuws

Zienswijze Albemarle op ontwikkelingsplannen Hamerkwartier


Op 7 juli j.l. heeft Albemarle een zienswijze ingediend bij de gemeente Amsterdam als reactie op de voorgenomen ontwikkelingsplannen van het Hamerkwartier. In deze zienswijze zet Albemarle uiteen dat ondermeer het MER onvoldoende zorgvuldig is opgesteld en derhalve leidt tot verkeerde conclusies over de mogelijkheden tot ontwikkeling van het Hamerkwartier. De situatie waarin wonen en industrie dermate dichtbij elkaar worden gerealiseerd vereist veel zorgvuldigheid en overleg met betrokken partijen. Albemarle staat een goede relatie voor met de gemeente en de huidige en toekomstige bewoners en maakt zich zorgen over de geconstateerde onzorgvuldigheiden en de gevolgen voor de leefbaarheid in het Hamerkwartier, de beleving van toekomstige bewoners nabij Albemarle en de bestaande en toekomstige bedrijfsvoering van Albemarle. Albemarle staat open voor een constructieve dialoog met de gemeente en hoopt dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor het welzijn van haar toekomstige bewoners in het Hamerkwartier, die nu nog geen stem hebben. 

Lees hier de volledige samenvatting van de ingediende zienswijze.

Impressie van de voorgenomen stadsontwikkeling in de directe nabijheid van Albemarle
Ga Terug