Laatste Nieuws

Albemarle en gemeente Amsterdam in constructief overleg over gezamenlijke oplossing voor verantwoorde ontwikkeling Hamerkwartier


De gemeente Amsterdam is van plan om woningen te realiseren in het Hamerkwartier. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van hoogbouw op de locatie Hamerkop. De huidige plannen voorzien in woontorens die bijna net zo hoog zijn als het hoogste gebouw van Amsterdam, de Rembrandt toren. Deze woningen komen volgens de geldende richtlijnen te dicht bij de bestaande fabrieken van chemiebedrijf Albemarle. Albemarle verwacht dan ook dat ongewijzigd doorzetten van de grootste woningdichtheid op de meest ongunstige locatie leidt tot overlast en hinder voor de toekomstige bewoners. Dat is onnodig.

Albemarle zet zich graag in voor de ontwikkeling van het gebied om integraal en gezamenlijk een veilige en acceptabele woon -en werksituatie te creëren. Dat voorkomt problemen en maakt dat bedrijf en bewoners goede buren worden. Albemarle heeft de gemeente daarom voorgesteld om samen naar een optimale combinatie van woningbouw, bedrijvigheid, energietransitie, werkgelegenheid, mobiliteit, circulariteit en leefbaarheid voor de ontwikkelingsplannen voor de omgeving te zoeken.

De woningbouw op de Hamerkop en de uitkomsten van onderzoek naar het woon- en leefklimaat nabij Albemarle zijn aanleiding geweest voor een constructief tweede gesprek tussen wethouder Van Dantzig en Albemarle, dat plaatvond op 17 mei. Vooraf aan het gesprek deelde Albemarle een blauwdruk voor het voorstel voor de snelle ontwikkeling van het Hamerkwartier, met een specifiek voorstel voor de ontwikkeling van de Hamerkop. Centraal in het voorstel staat een toekomstbestendige en gezonde ruimtelijke planning waarin wonen en werken samengaan. Alles is daarbij bespreekbaar, behalve concessies aan de veiligheid van toekomstige bewoners.

Albemarle is positief gestemd over de oplossingsrichting van gezamenlijk overleg in plaats van juridische confrontatie. De inzet van wethouder Van Dantzig was constructief en positief en gericht op de ontwikkeling van een stedenbouwkundig compromis. De details hiervan zijn nog niet bekend, maar Albemarle ziet de reactie op haar voorstel voor een integrale benadering met belangstelling en vertrouwen tegemoet. De eerste signalen wijzen in elk geval op een oplossingsgerichte houding aan beide kanten van het IJ.

Lees hier het volledige bericht. Ga Terug