Laatste Nieuws

Gemeente herziet reeds vastgesteld hogere waarde besluit Exclusiva bestemmingsplan


Op 25 oktober jl. heeft de gemeente een herzien hogere waarde besluit genomen voor het Exclusiva kavel. Met dit besluit wordt door de gemeente een hogere geluidsbelasting (hogere geluidswaarde) toegestaan dan de voorkeursgrenswaarde op een deel van de woningen op dit kavel. Dit besluit zorgt ervoor dat voor meer woningen maatregelen moeten worden genomen om geluidsoverlast terug te dringen, wat ten goede komt aan het woon- en leefklimaat van onze toekomstige buren. Dit besluit is tot stand gekomen naar aanleiding van het beroep dat Albemarle heeft ingesteld. Hiermee beaamt de gemeente dat het eerdere hogere waarde besluit gebrekkig is en onzorgvuldig tot stand is gekomen.

Zowel het eerdere besluit van de Raad van State van 14 september jl. als het (herziene) hogere waarde besluit van de gemeente komen het toekomstig woon- en leefklimaat binnen het Hamerkwartier ten goede. Hiermee wordt immers serieus gekeken naar het toekomstig woon- en leefklimaat binnen het Hamerkwartier en worden door de gemeente belangrijke lessen getrokken. In beide gevallen hebben wij beroep ingesteld omdat wij begaan zijn met de kwaliteit van het woon- en leefklimaat van onze toekomstige buren.Ga Terug