Laatste Nieuws

Raad van State wil aanvullend (STAB) onderzoek naar onderbouwing van ontwikkelingsplannen Hamerkwartier


Gisteren diende het beroep van Albemarle bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Exclusiva en de opgestelde Milieu Effect Rapportage (MER) voor de bouw van woningen in het Hamerkwartier.

Er is een grootschalige woonwijk met hoogbouw tot 120 meter gepland, waarvan het gedeelte op de Hamerkop op slechts 150 meter van de actieve installaties van Albemarle is ingetekend. Voor het omgekeerde, namelijk de bouw van een chemiebedrijf op 150 meter afstand van een bestaande woonwijk, zou niet snel vergunning worden verleend.

Eerder heeft Albemarle aan de gemeenteraad van Amsterdam voorgesteld om de Hamerkop voorlopig buiten de plannen te houden. Dat had de gemeente en Albemarle in staat gesteld om in alle rust een gezamenlijke oplossing te zoeken voor het gedeelte van de woningbouw waar bewoners en fabriek het dichtst bij elkaar komen te zitten. Hier had dan aanvullend onderzoek naar het woon- en leefklimaat op de Hamerkop bij betrokken kunnen worden. Tegelijkertijd had de bouw van 90% van de geplande woningen kunnen beginnen.

De gemeenteraad heeft er echter voor gekozen om niet met Albemarle in overleg te gaan, geen aanvullend onderzoek uit te voeren en in te zetten op het ongewijzigd doorzetten van de volledige ontwikkeling van het Hamerkwartier. Lees hier meer over de achtergrond van het ingestelde beroep.

Dit leidde er toe dat Albemarle beroep in moest stellen tegen de volledige ontwikkeling in plaats van samen met de gemeente tot een onderbouwde oplossing voor het knelpunt op de Hamerkop te komen. Toch is Albemarle nog steeds van mening dat we met wederzijds passen en meten, inzet van creativiteit en ruimte voor groen tot een leefbare situatie voor alle betrokkenen kunnen komen. Aanvullend onderzoek is hierbij zeer nuttig en nodig.

Tijdens de zitting werd uitgebreid gesproken over het toekomstig woon- en leefklimaat op het Hamerkwartier, in het bijzonder op die percelen die direct grenzen aan Albemarle. De tekortkomingen in het MER en de onderliggende onderzoeken leidden ertoe dat er een onjuist beeld is geschetst van het toekomstig woon- en leefklimaat in het Hamerkwartier. Toekomstige ontwikkelingen bij Albemarle ten gevolge van de verduurzaming van de bedrijfsvoering zijn binnen deze onderzoeken bovendien niet meegenomen. Hiermee staat de continuïteit van Albemarle bij ongewijzigde doorvoering van de plannen van de gemeente dan ook onder druk. Daarmee is het lastiger voor Albemarle om de door de Gemeente gevraagde verduurzaming en terugdringing van CO2 uitstoot door te voeren.

De Raad van State heeft tijdens de zitting te kennen gegeven dat zij de STAB om aanvullend advies zal vragen. De STAB is een organisatie van onafhankelijke gerechtelijk deskundigen op het gebied van het omgevingsrecht die de Raad van State adviseert.

De Raad van State streeft ernaar om in de eerste helft van 2023 tot een uitspraak te komen in dit beroep. Wij zullen dan nader berichten. In de tussentijd blijft Albemarle er voor open staan om samen met de Gemeente Amsterdam in constructief overleg tot een goede uitkomst buiten de rechtszaal te komen. Ga Terug